KKP Advice Center
KKP Advice Center
EN

คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบไปเมื่อ 3 พ.ย. 58 ในการขยายสิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ในการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุน LTF ออกไปอีก 3 ปีฯ

จากเดิมที่จะสิ้นสุดในปี 2559 ไปเป็นสิ้นสุดปี 2562 มีผลให้การลงทุนใน LTF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จนถึงสิ้นปี 2562
โดยเงื่อนไขการลงทุนยังเป็นไปตามเดิม คือ ซื้อได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือสูงสุด 500,000 บาท แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลง คือ ขยายระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากเดิม 5 ปีปฏิทิน เป็น 7 ปีปฏิทิน
 

ปีที่ลงทุนกองทุน LTF

ปีที่ครบกำหนด เริ่มขายกองทุน LTF ได้

2559

2565

2560

2566

2561

2567

2562

2568


การเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน จากเดิม 5 ปีปฏิทินเป็น 7 ปีปฏิทินสำหรับ LTF ที่ซื้อตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 62 ส่วน LTF ที่ซื้อก่อนวันที่ 1 ม.ค. 59 ยังคงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่ 5 ปีปฏิทินเช่นเดิม

แนวโน้มของราคาทอง

มั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

 

ไปดูเหตุผลที่ตลาดไม่เชื่อ หนึ่งในนั้นก็เพราะ กำลังการผลิตนอกกลุ่ม OPEC ก็ยังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐ จากตัวเลขแท่นขุดเจาะรายสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แทบทุกสัปดาห์ตั้งแต่ย่างเข้าไป 2017 เป็นต้นมา รวมถึงการเดินกำลังการผลิต Shale Oil และ Shale Gas ที่สะท้อนว่า ต้นทุนการผลิตของเทคโนโลยีนี้ เข้ามาใกล้จุดที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตน้ำดิบได้แล้วถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้น ราคาน้ำมันก็โดนกดดันอยู่มาอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด หรือ Clean Energy โดยเทคโนโลยีที่จะมาเป็นคู่แข่งพลังงานน้ำมันจริงๆ ก็คือ Power Storage หรือ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า นั้นเอง เพราะตัวเก็บประจุไฟฟ้า หรือ Power Storage จะทำให้การใช้พลังงานสะอาดมีเสถียรภาพมากขึ้น ยกตัวอย่าง ถ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ไม่มีตัวเก็บประจุ ก็แปลว่า เราจะใช้ไฟฟ้าได้แค่ตอนช่วงกลางวันเท่านั้น ดังนั้น เทคโนโลยี Power Storage จึงถือว่ามีความสำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาดต่ำลงไปอีก และเข้าถึงคนจำนวนมากกว่าปัจจุบัน

สรุปทิศทางราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันถูกเทขายลงมาที่ ราวๆ 42-43 ดอลลาร์ กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นหลักๆ มาจากตลาดเริ่มไม่เชื่อมั่นว่า ข้อตกลงตรึงกำลังการผลิตระหว่าง OPEC และ non-OPEC จะทำได้จริงและตรึงกำลังการผลิตได้จริง ถึงแม้จะมีการขยายระยะเวลาตรึงกำลังการผลิตออกไปถึงปีหน้าก็ตาม

×

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ