KKP Advice Center
KKP Advice Center
TH

  การเป็นหนี้... บางครั้งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายคนเป็นหนี้เพราะความจำเป็น ซึ่งถ้าเป็นหนี้นอกระบบด้วยแล้ว ถือเป็นปัญหาหนักใจสำหรับคนเป็นหนี้ เพราะการหันไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบ มีความเสี่ยงต่อการถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน ยอดการผ่อนชำระหมดไปกับการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งยอดเงินต้นที่กู้มา แทบจะไม่ลด ซึ่งหากเราขอผัดผ่อน หรือไม่มีเงินชำระหนี้ตามกำหนด ก็อาจถูกติดตามทวงถามจนเราได้รับความอับอาย หรือขณะที่บางรายต้องใช้หนี้ด้วยชีวิต

      เพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเรา เราจึงควรรู้จักวิธีการคำนวณอัตราดอกเบื้ย จากการกู้ยืมนอกระบบ ว่าเขามีวิธีการคิดและคำนวณอย่างไรกันบ้าง เราจ่ายไปทุกเดือนมันเป็นเงินเท่าไหร่ วันนี้เราจะมาไขคำตอบไปพร้อมกันครับ

 

ตัวอย่างการคำนวนดอกเบี้ยหนี้นอกระบบ

สมมตินาย ก.มีหนี้นอกระบบเป็นเงิน 100,000 บาท มีระยะเวลาผ่อนชำระ 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อเดือน หรือเท่ากับ 120 % ต่อปี

 

สูตรการคำนวณ

ดอกเบี้ยต่อเดือน = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน
ดอกเบี้ยต่อเดือน = 100,000 x 10 %

 

     

      เมื่อคำนวนแล้วพบว่า จากการกู้ยืมครั้งนี้ นายก.มีดอกเบี้ยที่ต้องชำระถึง 10,000 บาท ต่อเดือน หรือหากคิดเป็นรายปีก็จะเท่ากับ 120,000 ต่อปีเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่า ยอดดอกเบี้ยที่นายก. ต้องชำระรายปีนั้นเป็นยอดที่สูงกว่าเงินต้นที่นายก.ได้ทำการกู้ยืมมา นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การกู้ยืมนอกระบบ มียอดการผ่อนชำระที่ไม่จบสิ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหนี้ก้อนโต ซึ่งมีการสะสมไปเรื่อยๆ

      แต่หากเราลองเปลี่ยนมากู้เงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามกฎหมายกำหนดอยู่ที่ 2.33% ต่อเดือน หรือเท่ากับ 28% ต่อปี ก็ยังเป็นการจ่ายดอกเบี้ยที่ถูกกว่ากู้นอกระบบหลายเท่านัก


จากตัวอย่างเดิม การกู้ยืมเงินของนายก. คำนวณหาดอกเบี้ยที่ต้องชำระรายปี

 

ดอกเบี้ยต่อเดือน = 100,000 x 2.33 % เท่ากับ 2,333 ต่อเดือน 28,000 ต่อปี

 

     

      จะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ กับดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งถ้าตอนนี้ใครที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่ เราขอแนะนำรีบปิดหนี้นอกระบบให้เร็วที่สุด โดยเริ่มต้นสำรวจหนี้ทุกรายการที่ต้องชำระ ทำรายรับรายจ่ายหยุดสร้างหนี้เพิ่ม และยึดหลักความพอเพียง พอประมาณ และรอบคอบ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้คุณพบกับทางออกของปัญหาหนี้ที่ไม่รู้จบ ..

×

KKP Consultant